Yaron Kafkafi Productions
 • Stacks Image 1478593

  מבצע קומיקס
  2019

  לכל המשפחה,סל תרבות,מקורי,בימוי,לחנים,כתיבה
  22-2019-1
 • Stacks Image 1478944

  סביב העולם בשמונים יום
  2017

  לכל המשפחה,לחנים,כתיבה
  24-2017-1
 • Stacks Image 1478573

  כולם היו גבריי
  2017

  בימוי,מבוגרים
  25-2017-6
 • Stacks Image 1447304

  שער הזהב
  2016

  לכל המשפחה,מקורי,בימוי,לחנים,כתיבה
  26-2016-3
 • Stacks Image 1478553

  תיבת נח
  2016

  לכל המשפחה,מקורי,בימוי,לחנים,כתיבה
  26-2016-4
 • Stacks Image 1471718

  לקפוץ מהמיטה
  2016

  מבוגרים,בימוי,כתיבה
  26-2016-5
 • Stacks Image 1471748

  אני ירושלמי
  2016

  סל תרבות,לכל המשפחה,מקורי,מבוגרים,בימוי,כתיבה
  26-2016-3
 • Stacks Image 1471808

  הקוסם!
  2015

  לכל המשפחה,בימוי,לחנים
  27-2015-4
 • Stacks Image 1447497

  פיטר פן
  2015

  לכל המשפחה,בימוי,לחנים,כתיבה
  27-2015-8
 • Stacks Image 1471778

  פיטר פן
  2015

  לכל המשפחה,בימוי,לחנים,כתיבה
  27-2015-6
 • Stacks Image 1459383

  שבט אחים
  2014

  לכל המשפחה,בימוי,לחנים
  28-2014-2
 • Stacks Image 1459409

  שלושת המוסקטרים
  2013

  לכל המשפחה,בימוי,לחנים,כתיבה
  29-2013-2
 • Stacks Image 1460045

  חלום יעקב
  2013

  סל תרבות,בימוי,כתיבה
  29-2013-06
 • Stacks Image 1459435

  פיטר פן
  2012

  לכל המשפחה,בימוי,לחנים,כתיבה
  30-2012-12
 • Stacks Image 1460075

  מלך סיאם
  2012

  סל תרבות,לכל המשפחה,לחנים,כתיבה
  30-2012-10
 • Stacks Image 1459461

  בארץ לובנגולו מלך זולו
  2010

  לכל המשפחה,לחנים
  32-2010-09
 • Stacks Image 1460325

  כובע קסמים
  2009

  סל תרבות,בימוי,כתיבה
  33-2009
 • Stacks Image 1459487

  סביב העולם בשמונים יום
  2007

  לכל המשפחה,בימוי,לחנים,כתיבה
  35-2007-12
 • Stacks Image 1459573

  הקוסם
  2006

  לכל המשפחה,לחנים
  36-2006-12
 • Stacks Image 1459599

  פיטר פן
  2004

  לכל המשפחה,בימוי,לחנים,כתיבה
  38-2004-12
 • Stacks Image 1459625

  ספיד וגלגלי הקסם
  2003

  לכל המשפחה,לחנים,כתיבה
  39-2003-1
 • Stacks Image 1478543

  דוד
  2003

  מבוגרים,מקורי,לחנים,כתיבה,בימוי
  39-2003-12
 • Stacks Image 1459651

  פסטיגל מהסרטים
  2002

  לכל המשפחה
  40-2002-07
 • Stacks Image 1478521

  קטנטנות
  2002

  לכל המשפחה,לחנים
  40-2002-09
 • Stacks Image 1459677

  המלך ארתור
  2001

  לכל המשפחה,בימוי,לחנים,כתיבה
  41-2001-12
 • Stacks Image 1459703

  מלך סיאם
  2000

  לכל המשפחה,בימוי,לחנים,כתיבה
  42-2000-12
 • Stacks Image 1459729

  סביב העולם בשמונים יום
  1999

  לכל המשפחה,בימוי,לחנים,כתיבה
  43-1999-12
 • Stacks Image 1459755

  הקוסם 2000!
  1999

  לכל המשפחה,לחנים
  43-1999-11
 • Stacks Image 1459781

  חסמב״ה
  1998

  לכל המשפחה,לחנים,כתיבה
  44-1998-12
 • Stacks Image 1459807

  היפה והחיה
  1998

  לכל המשפחה
  44-1998-10
 • Stacks Image 1478563

  הלב
  1997

  לכל המשפחה,לחנים,כתיבה
  45-1997-12
 • Stacks Image 1459833

  ריקודים מהסרטים
  1997

  לכל המשפחה,בימוי,כתיבה
  45-1997-06
 • Stacks Image 1459859

  בן המלך והעני
  1996

  לכל המשפחה,לחנים,כתיבה
  46-1996-10
 • Stacks Image 1459885

  הקוסם!
  1994

  לכל המשפחה,לחנים
  48-1994-12
 • Stacks Image 1459911

  יוסף בעל החלומות
  2008

  סל תרבות,בימוי,לחנים,כתיבה
  34-2008-06
 • Stacks Image 1459937

  סיפור במגפיים
  2006

  סל תרבות,בימוי,לחנים,כתיבה
  36-2006-06
 • Stacks Image 1459963

  נער העפיפונים
  2006

  סל תרבות,בימוי,לחנים,כתיבה
  36-2006-10
 • Stacks Image 1459989

  המלך גיליאן
  2005

  סל תרבות,מקורי,בימוי,לחנים,כתיבה
  37-2005-06
 • Stacks Image 1460015

  הלב
  2004

  סל תרבות,בימוי,לחנים,כתיבה
  38-2004-09
 • Stacks Image 1460139

  החיים לדוגמא
  2004

  להקות,מקורי,בימוי,לחנים,כתיבה
  38-2004
 • Stacks Image 1460165

  ילדים של החיים
  2005

  להקות,בימוי,כתיבה
  37-2005
 • Stacks Image 1460191

  1976
  2006

  להקות,מקורי,בימוי,לחנים,כתיבה
  36-2006
 • Stacks Image 1460217

  לא שולט בזה
  2007

  להקות,מקורי,בימוי,לחנים,כתיבה
  35-2007
 • Stacks Image 1460243

  החיים לדוגמא
  2008

  להקות,מקורי,בימוי,לחנים,כתיבה
  34-2008
 • Stacks Image 1460269

  החיים לדוגמא
  2015

  להקות,מקורי,בימוי,לחנים,כתיבה
  27-2015-9
 • Stacks Image 1460351

  שירי מיימון בהופעה
  2014

  מבוגרים,בימוי
  28-2014-4
 • Stacks Image 1460369

  מיכאל עינב - בדרך לברודווי
  2012

  מבוגרים,בימוי
  30-2012
 • Stacks Image 1460395

  שלישיית גשר הירקון - פסטיבל ישראל
  2001

  מבוגרים,בימוי
  41-2001
 • Stacks Image 1460421

  אחים בדם
  1994

  מבוגרים,בימוי
  48-1994-7
 • Stacks Image 1460453

  משיח
  2015

  מבוגרים,מקורי,לחנים,כתיבה
  27-2015-2
 • Stacks Image 1460477

  הכנר מת מצחוק
  2004

  מבוגרים,בימוי
  38-2004-4
 • Stacks Image 1471662

  חייבת משהו מתוק
  2012

  מבוגרים,בימוי
  30-2012
 • Stacks Image 1478414

  להקת צוותא
  2009

  מבוגרים,בימוי,כתיבה
  33-2009-04
 • Stacks Image 1478432

  עם ישראל חי בסרט
  2006

  מבוגרים,בימוי,כתיבה
  36-2006-06
 • Stacks Image 1478450

  אלף לילה ולילה
  2004

  מבוגרים,בימוי,כתיבה
  38-2004-06
 • Stacks Image 1478468

  נתתי לה חיי
  2005

  מבוגרים,בימוי,כתיבה
  37-2005-06
 • Stacks Image 1478504

  באה מאהבה
  2006

  מבוגרים,בימוי,כתיבה
  36-2006-06
 • Stacks Image 1478486

  הימים האחרים
  2001

  מבוגרים,כתיבה,בימוי
  41-2001-12
 • Stacks Image 1478512

  דוד
  1992

  להקות,מקורי,לחנים,כתיבה,בימוי
  50-1992